Pan Optix

Soczewki wieloogniskowe (multifokalne) – AcrySof® IQ PanOptixToric®.

W odróżnieniu od dotychczasowych soczewek wieloogniskowych PanOptixToric zapewnia po operacji zaćmy bardzo dobrą jakość widzenia do  bliży i  dali a także do odległości pośredniej czyli na około  – 60 cm. Taka odległość patrzenia jest najczęściej wykorzystywana do pracy przy komputerze .

W budowie soczewki wieloogniskowej w odróżnieniu od jednoogniskowej (dobre widzenie tylko do jednej odległości) zauważamy koncentryczne pierścienie odpowiedzialne za różną moc soczewki dające dobre widzenie do różnych odległości patrzenia.

Zalety Soczewki PanOptixToric®:

  • zadowalające widzenie zarówno do bliży oraz dali, jak i do odległości pośredniej (ok. 60 cm)
  • zbliżone do naturalnego przejście z widzenia bliży do widzenia pośredniego i dali
  • pełną korekcję starczowzroczności, niezależnie od warunków oświetlenia i rozmiaru źrenicy
  • jednoczesną korekcję astygmatyzmu w przypadku jego obecności

Dla optymalnego wykorzystania możliwości soczewki wieloogniskowej niezbędne jest wstępne określenie wielu jej parametrów jak np. bardzo precyzyjne wyliczenie mocy soczewki , zaplanowanie miejsca nacięcia oraz odpowiedniego ustawienia jej w oku.

W tym celu wykorzystuje się niezbędny specjalny internetowy kalkulator.

Soczewka multifokalna drugiej generacji PanOptixToric® zapewnia jeszcze bardziej zbliżony do naturalnego sposób widzenia  bardzo często całkowicie eliminując konieczność stosowania okularów po zabiegu.