Skip to content
Menu

Centrum Okulistyczne Dr Barnyk

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Oczu

Publikacje

Współautor publikacji naukowych i doniesień zjazdowych
z dziedziny okulistyki:

 1. Technical Problems of the Foveal Electroretinogram (FERG) Recordings and Computer Analysis.
  Book of Abstracts, 4th European Conference on Engineering and Medicine, Warsaw 1997, 295-296.
 2. Rola diagnostyki elektrofizjologicznej w schorzeniach centralnej części siatkówki.
  Nowa Medycyna, 1997, 4 (19), 3-17.
 3. Elektroretinogram dołkowy – zastosowanie w diagnostyce chorób plamki. Doniesienie wstępne.
  Klinika Oczna, 1998, 100 (5): 263-268.
 4. Wszczepy soczewek tylnokomorowych mocowanych do twardówki.
  Klinika Oczna, 1999, 101 (6): 433-436.
 5. Potencjały oscylacyjne w elektroretinograficznej ocenie funkcji siatkówki u pacjentów z cukrzycą insulinozależną bez objawów retinopatii.
  Klinika Oczna 1999, 101 (4): 294-52.
 6. Toryczne soczewki kontaktowe – nie ignorujmy małego astygmatyzmu.
  Okulistyka, 1999, Wydanie specjalne – Wrzesień, 9-10.
 7. Negatywny elektroretinogram błyskowy.
  Klinika Oczna 2000, 102 (1): 57-61.
 8. Ocena funkcji dołka w oczach z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem pacjentów przed i po leczeniu laserem argonowym.
  Klinika Oczna, 2000, 102 (3): 177-181.
 9. Wczesne powikłania po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.
  Okulistyka, 2001, 4 (3), 39-40.
 10. Diagnostyka elektrofizjologiczna w chorobach i dysfunkcjach plamki ze szczególnym uwzględnieniem jej zwyrodnienia starczego.
  Okulistyka, 2002, Nr 2, 41-44.
 11. Analiza porównawcza funkcji oczu oraz powikłań po operacjach zaćmy z wszczepem sztucznych soczewek przedniokomorowych i mocowanych do twardówki.
  Okulistyka, 2002, 1, 46-49.
 12. Kliniczna ocena zastosowania aplikatora AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System w technice implantacji silikonowych soczewek wewnątrzgałkowych.
  Klinika Oczna, 2002, 101 (5-6), 362-365.
 13. Funkcja wzroku oraz późne powikłania po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesną kapsulotomią tylną oraz wszczepem dotorebkowym zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych.
  Klinika Oczna, 2005; 107(10-12), 611-4.
 14. Funkcja wzroku i powikłania po obuocznej operacji zaćmy i wszczepie refrakcyjnych soczewek wieloogniskowych.
  Visual function and complications after cataract surgery with bilateral multifocal intraocular lens implantation.
  Klinika Oczna, nr 7-9, 2007.
 15. Operacja zaćmy z mikrocięcia z jednoczesnym wszczepem soczewki AcriSmart 48S.
  Microincision cataract surgery with implantation of an Acri.Smart 48S lens.
  Klinika Oczna, nr 7-9, 2007.
 16. CataRhex 3 –  doświadczenia z użytkowania”. CX NEWS, MAGAZYN MEDYCZNY, 4/54/2015
  str. 7.

 17. „Astygmatyzm, istotny aspekt operacji zaćmy na przykładzie soczewki Torica-aA”.  CX NEWS, MAGAZYN MEDYCZNY, 4/58/2016, str. 11-12.

Doniesienia zjazdowe

Zjazdy naukowe krajowe:

 1. Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – doświadczenia własne.
  Referat. III Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej P.T.O., Warszawa 18-19.10.1996.
 2. Elektroretinogram dołkowy – zastosowanie w diagnostyce chorób plamki. Doniesienie wstępne.
  Referat. XXIII Sympozjum Retinologiczne, Poznań 17-19.04.1997.
 3. Rola diagnostyki elektrofizjologicznej w schorzeniach centralnej części siatkówki.
  Referat. Sesja Komisji Narządów Zmysłów PAN, 08.12.1997.
 4. Zastosowanie potencjałów oscylacyjnych w wyodrębnieniu pacjentów z cukrzycą młodzieńczą zagrożonych rozwojem retinopatii proliferacyjnej.
  Plakat. XXXIX Zjazd Okulistów Polskich, Kraków 07-10.06.1998.
 5. Toryczne soczewki kontaktowe – nie ignorujmy małego astygmatyzmu.
  Referat. III Sympozjum Kontaktologiczne P.T.O., Warszawa 23-25.09.1999.
 6. Ocena funkcji dołka w oczach z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem pacjentów przed i po leczeniu laserem argonowym. Referat.
  – XXIV Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 8-10.04.1999.
  – Nowa medycyna, 1999, 6, wydanie specjalne, s. 42-43.
 7. Analiza porównawcza funkcji oczu oraz powikłań po operacji zaćmy z wszczepem sztucznych soczewek przedniokomorowych i mocowanych do twardówki.
  Referat. Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej P.T.O., Bydgoszcz 23-25.11.2000.
 8. Kliniczna ocena aplikatora w chirurgii zaćmy z wszczepem soczewek zwijalnych.
  XL Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa 10-13.10.2001. Materiały zjazdowe [Warszawa, 2001], s.60.
 9. Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Ocena funkcji i powikłań.
  Referat.VI Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej P.T.O., Katowice, 14-16.11.2002.
 10. Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesną kapsulotomią tylną oraz wszczepem dotorebkowym zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych. Doniesienie wstępne.
  Referat.VI Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej P.T.O., Katowice 14-16.11.2002.
 11. Ocena procesów starzenia narządu wzroku przy wykorzystaniu nowoczesnych obiektywnych metod elektroretinogramu wieloogniskowego (MfERG).
  Referat. Sympozjum Naukowe Sesji Komisji Narządów Zmysłów Komitetu Patofizjologii PAN i Katedry i Kliniki II Wydz. Lek. Akademii Medycznej w Warszawie nt.: „Zmiany w narządach zmysłów związane z wiekiem”, Warszawa, 22.11.2002.
 12. Zastosowanie potencjałów oscylacyjnych i wieloogniskowego EKG w wykrywaniu i monitorowaniu dysfunkcji siatkówki u pacjentów z cukrzycą typu 1-go.
  II Sympozjum Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii PTO, Międzyzdroje, 14-15 września, 2007.
 13. Microincision cataract surgery with implantation AcriSmart lens.
  Referat. Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 31.05-02.06.2007, Mikołajki.
 14. Visual function after cataract surgery with bilateral multifocal Rezoom intraocular lens implantation.
  LII Kongres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 20-23 czerwca 2007 roku, Bydgoszcz.
 15. Operacje zaćmy z jednoczesną kapsulotomią tylną u pacjentów z krótkowzrocznością zwyrodnieniową.
  LII Kongres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 20-23 czerwca 2007 roku, Bydgoszcz.
 16. Microincision cataract surgery with implantation of an AcriSmart lens.
  LII Kongres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 20-23 czerwca 2007 roku, Bydgoszcz.
 17. Operacje zaćmy z wszczepem soczewek wieloogniskowych Tecnis/rezoom (custom match)/ Custom Match with Tecnis/ReZoom Multifocal IOLs.
  IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy I Chirurgii refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 25-27 września, 2008.
 18. Ocena funkcji narzadu wzroku po operacji zaćmy z obuocznym wszczepem soczewek wieloogniskowych Rezoom-obserwacje roczne/ Visual Function after Cataract Surgery with Bilateral Multifocal Rezoom Intraocular Lens Implantation.
  IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy I Chirurgii refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 25-27 września, 2008.

Zjazdy naukowe zagraniczne:

 1. Assessment of the foveal bioelectrical function in eyes of patent with wet age-related macular degeneration before and after argon laser treatment.
  International Society for Clinical Electrophysiology of Vision, 36TH Sympozjum Hradec Kralove, Czech Republik, 13-17. June, 1998.
 2. Age-related changes of the retinal function observed in MERG examination.
  14th Congress of the European Society of Ophthalmology, Madrid, Spain, 7-12, 06, 2003.
 3. Electroretinographic oscillatory potentials in insulin dependent diabetic patients – 9-year follow-up.
  15th SOE Congress, Berlin, 25-29, September, 2005.
 4. Microincision cataract surgery with implantation of an AcriSmart lens.
  XXIV ESCRS Congress, London, 9-13 September, 2006.
 5. Visual function after cataract surgery with bilateral multifocal Rezoom intraocular lens implantation.
  XXIV ESCRS Congress London, 8-12 September 2007.
 6. Ocena funkcji narządu wzroku po zabiegu usunięcia zaćmy z obustronnym wszczepem refrakcyjnych soczewek wewnątrzgałkowych ReZoom.
  ESCRS 2007, Sztokholm. Visual function after cataract surgery with bilateral multifocal ReZoom intraocular lens implantation.
 7. Ocena funkcji narządu wzroku po operacji zaćmy z obuocznym wszczepem soczewek wieloogniskowych ReZoom – obserwacje roczne.
  ESCRS 2008, Berlin. Visual function after cataract surgery with bilateral multifocal ReZoom intraocular lens implantation- 1 year follow up.