Skip to content
Menu

Centrum Okulistyczne Dr Barnyk

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Oczu

Optyczna Tomografia Koherencyjna

OCT (ang. Optical Coherence Tomography)

OCT – Optyczna Tomografia Koherencyjna, to tomografia oka z użyciem światła laserowego.

Badanie OCT pozwala otrzymywać obrazy różnych tkanek oka w bardzo wysokiej rozdzielczości. Wiązka światła wysyłana jest w kierunku badanej tkanki, dociera do niej, część  ulega odbiciu i jest  rejestrowana jako wynik.   OCT znajduje bardzo duże zastosowanie w diagnostyce różnych chorób oka, ponieważ pozwala uzyskiwać znacznie dokładniejszą rozdzielczość badania niż nawet rezonans magnetyczny czy metoda ultrasonograficzna.  Zaletą OCT jest też to, że stosowane fale świetlne są bezpieczne dla oka i nie powodują uszkodzenia tkanek.

Główne zalety OCT to:

 • bardzo precyzyjne obrazy badanych tkanek oka
 • bardzo szybkie badanie (do 120 tys. skanów/sekundę – całe badanie do trwa kilka sekund)
 • badanie bezpieczne dla oka
Ryc.1. Zestaw OCT do badania oka.
Ryc.1. Zestaw OCT do badania oka.

 

Ryc.2. Przykład obrazu rejonu plamki siatkówki oka.
Ryc.2. Przykład obrazu rejonu plamki siatkówki oka.

Wskazaniami do wykonania optycznej koherentnej tomografii OCT są najczęściej:

 1. Choroby siatkówki:
 • choroba Besta, choroba Stargardta, dystrofia żółtkowata plamki, dystrofia czopków, dystrofia czopkowo-pręcikowa, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki,
 • centralna surowicza chorioretinopatia,
 • zwyrodnienie siatkówki pod postacią otworów w plamce
 • zmiany barwnikowe i nowotwory wnętrza oka,
 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),
 • obrzęk plamki, w tym cukrzycowy.
 1. Jaskra
 • Badanie nerwu wzrokowego – wykrywanie uszkodzeń jskrowych, monitorowanie skuteczności leczenia jaskry
 1. Pachymetria – badanie grubości rogówki
 2. Obrazowanie kąta przesączania i przedniej komory oka

Przykłady wykorzystania OCT w diagnostyce chorób oka:

I.

OCT dowolnego miejsca siatkówki, szczególnie rejonu tzw. „plamki” (np. diagnostyka cukrzycowego obrzęku plamki, zwyrodnienia plamki tzw. związanego z wiekiem – AMD, (Ryc.3).

Ryc.3. Obraz zmian patologicznych w plamce siatkówki w badaniu OCT.
Ryc.3. Obraz zmian patologicznych w plamce siatkówki w badaniu OCT.

II.

Diagnostyka nerwu wzrokowego (wykrywanie, monitorowanie przebiegu i skuteczności leczenia w schorzeniach jak np. jaskra (Ryc.4 i 5).

Ryc.4. Obraz zmian jaskrowych nerwu wzrokowego w badaniu OCT.
Ryc.4. Obraz zmian jaskrowych nerwu wzrokowego w badaniu OCT.
Ryc.5. Obraz zmian jaskrowych nerwu wzrokowego w badaniu OCT.
Ryc.5. Obraz zmian jaskrowych nerwu wzrokowego w badaniu OCT.

III.

Badanie OCT rogówki (pachymetria – badanie grubości rogówki, badanie miejsc zmienionych chorobowo (Ryc.6).

Ryc.6. Badanie rogówki w obrazie OCT.
Ryc.6. Badanie rogówki w obrazie OCT.

IV.

Badanie OCT przedniej komory oka ze szczególnym uwzględnieniem tzw. kąta przesączania (np. w diagnostyce jaskry) (Ryc.7).

Ryc.7. Komora przednia oka, tęczówka i kąt przesączania w badaniu OCT.
Ryc.7. Komora przednia oka, tęczówka i kąt przesączania w badaniu OCT.

V.

Topografia – badanie rogówki np. w astygmatyzmie, stożku rogówki itd. (Ryc.8 i 9).

Ryc.8. Obrazy rogówki w badaniu OCT (N-Norma, A-Astygmatyzm, S-Stożek rogówki)
Ryc.8. Obrazy rogówki w badaniu OCT (N-Norma, A-Astygmatyzm, S-Stożek rogówki)
Ryc.9. Zbiorcza analiza rogówki tzw. topografia rogówki w badaniu OCT.
Ryc.9. Zbiorcza analiza rogówki tzw. topografia rogówki w badaniu OCT.

Z satysfakcją informujemy, że w Naszym Centrum Okulistycznym posiadamy najnowszy aparat do badań OCT oka i wszystkie wyżej prezentowane badania są u Nas w pełni dostępne.